PTHCVN

PTHCVN: Thông Cáo Báo Chí – Giải Truyền Thông Nhận Định Phim “The Vietnam War”

PTHCVN: Thông Cáo Báo Chí – Giải Truyền Thông Nhận Định Phim “The Vietnam War”

PTHCVN Comments are Disabled

         

Thư Cảm Tạ Của Phong Trào Hưng Ca Việt Nam

Thư Cảm Tạ Của Phong Trào Hưng Ca Việt Nam

PTHCVN Comments are Disabled

Click on link or image for larger view http://www.phongtraohungca.org/wp-content/uploads/2018/05/ThuCamTa.pdf

Dự Thảo Giải Truyền Thông Hưng Ca 2018 – Tưởng Nhớ Việt Dzũng

Dự Thảo Giải Truyền Thông Hưng Ca 2018 – Tưởng Nhớ Việt Dzũng

PTHCVN Comments are Disabled

                                                                                                                            “Giải Truyền Thông Hưng Ca 2018 – Tưởng Nhớ Việt Dzũng”                                                       Read More

Poster của CĐNVQG Hạt Tarrant và Thư Phúc Đáp của Phong Trào Hưng Ca về 50 Năm Mậu Thân

Poster của CĐNVQG Hạt Tarrant và Thư Phúc Đáp của Phong Trào Hưng Ca về 50 Năm Mậu Thân

PTHCVN Comments are Disabled
Thông Cáo Báo Chí, 12.30.2017: Phong Trào Hưng Ca Kiện Toàn Tổ Chức – Chương Trình Hoạt Động Năm 2018

Thông Cáo Báo Chí, 12.30.2017: Phong Trào Hưng Ca Kiện Toàn Tổ Chức – Chương Trình Hoạt Động Năm 2018

PTHCVN Comments are Disabled

Click on pfd link for larger view:  http://www.phongtraohungca.org/wp-content/uploads/2017/12/TH%C3%94NG-C%C3%81O-B%C3%81O-CH%C3%8D-PHONG-TR%C3%80O-H%C6%AFNG-CA-VI%E1%BB%86T-NAM-28-12-2017.pdf http://www.phongtraohungca.org/wp-content/uploads/2017/12/TH%C3%94NG-C%C3%81O-B%C3%81O-CH%C3%8D-PHONG-TR%C3%80O-H%C6%AFNG-CA-VI%E1%BB%86T-NAM-28-12-2017.pdf

Thông Cáo Báo Chí,04.26.2015: PTHCVN Đánh Dấu 30 Năm Hoạt Động và Bầu Ban Chấp Hành 2015-2017

Thông Cáo Báo Chí,04.26.2015: PTHCVN Đánh Dấu 30 Năm Hoạt Động và Bầu Ban Chấp Hành 2015-2017

PTHCVN Comments are Disabled

Thông Cáo Báo Chí,04.26.2015: PTHCVN Đánh Dấu 30 Năm Hoạt Động và Bầu Ban Chấp Hành 2015-2017 http://www.phongtraohungca.org/wp-content/uploads/2017/06/TH%C3%94NG-C%C3%81O-B%C3%81O-CH%C3%8D-1.pdf

Bản Nội Quy Phong Trào Hưng Ca Việt Nam

Bản Nội Quy Phong Trào Hưng Ca Việt Nam

PTHCVN Comments are Disabled

Bản Nội Quy Phong Trào Hưng Ca Việt Nam http://www.phongtraohungca.org/wp-content/uploads/2017/06/B%E1%BA%A2N-N%E1%BB%98I-QUY-PTHCVN-ban-h%C3%A0nh-ng%C3%A0y-01-02-1987.pdf

Việt Dzũng  Kẻ Mang Nặng  Những Khổ Đau Cùng Đất Nước

Việt Dzũng Kẻ Mang Nặng Những Khổ Đau Cùng Đất Nước

PTHCVN Comments are Disabled

Hoàng Thu Dũng Vào những năm cuối thập niên 1970, do một người bạn làm ký gỉa lấy tin Nghị Trường, tôi thường theo anh đến Hạ và Thượng viện để săn tin. Nhờ vậy, tôi có dịp quen biết một vài Dân Biểu, Thượng nghị sĩ của cả hai phe, đối lập và thân chính quyền ở Sài Gòn lúc ấy. Trong số nhũng người này, có bác sĩ Nguyễn Văn Bảy (thân phụ của Việt Dzũng). Thoắt đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đơn vị cuối tôi phục vụ tan hàng. Thất thểu trên đường về thìRead More

Tiểu Sử Việt Dũng

Tiểu Sử Việt Dũng

PTHCVN Comments are Disabled

Việt Dzũng tên thật là Nguyễn Ngọc Hùng Dzũng, sinh ngày 8 tháng 9 năm 1958 tại Sàigon, Việt Nam. Anh là con trai thứ 3 trong gia đình. Ba của anh là bác sĩ Nguyễn Ngọc Bảy, cựu Dân Biểu của nền đệ nhị cộng hoà Việt Nam và cũng là Thiếu Tá Y sĩ trưởng Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH. Mẹ của anh là bà Nguyễn Thị Nhung, giáo sư trường nữ trung học Gia Long ở Sài Gòn. Từ nhỏ anh đã là một học sinh xuất sắc của trường Lasalle Tabert ở Sài Gòn, cũng nhưRead More

Bản Điều Lệ Phong Trào Hưng Ca Việt Nam

Bản Điều Lệ Phong Trào Hưng Ca Việt Nam

PTHCVN Comments are Disabled

Bản Điều Lệ Phong Trào Hưng Ca Việt Nam http://www.phongtraohungca.org/wp-content/uploads/2017/06/B%E1%BA%A2N-%C4%90I%E1%BB%80U-L%E1%BB%86-PTHCVN-tu-ch%C3%ADnh-ng%C3%A0y-27-11-1987.pdf